Historie a průběh pobytů ve tmě

Terapie tmou není nová

Již v Tibetu, Číně či Japonsku můžeme vidět meditace ve tmě několik tisíc let nazpět. Když se mniši zavírali do tmy na dlouhé týdny a měsíce.

Na bolesti současného lidstva,  je terapie tmou ideální a začíná se v posledních letech hojně nabízet pro veřejnost. Je založena na senzorické deprivaci (absenci smyslových podnětů z vnějšího prostředí).

Smyslem pobytu ve tmě je právě odstranit jeden smysl a tím je zrak. Mozek se na zrak spoléhá ze 70% a proto když se zrak odstříhne tmou je naše mysl tak zmatena, že dovolí ke spojení s naším vyšším já, s naším osobním božstvím.

Popis Pobytů ve tmě

Terapie tmou je terapeutický pobyt, který probíhá v dokonale zatemněných prostorách naší horské chaty Čerňava, kde klient tráví v naprosté tmě nejméně 7 dní. Pokud si to přeje, každý den za ním dochází průvodce "opatrovník", se kterým může mluvit o tom, jak se cítí a co prožívá. Během pobytu jsou také denně do pokoje dodávány nápoje a čerstvá, nutričně vyvážená strava podle individuálně sestaveného jídelníčku.

Průběh Terapie tmou

Před zahájením pobytu ve tmě provede terapeut u klienta vstupní pohovor. V rámci úvodního rozhovoru ho seznámí s průběhem terapie, přímo v pokoji pak s obsluhou zařízení, instalovaných v objektu, s jejím vnitřním uspořádáním a s celkovým režimem. Klient si poté uloží své osobní věci a po několika minutách, kdy má možnost se v prostorách zorientovat si zhasíná světlo. Poté je osvětlení vypnuto centrálně a klient je v pokojích ponechán sám na dohodnutý počet dní (minimálně 7). Terapeut ho navštěvuje dle dohody. Pobyt ve tmě tráví každý podle svého. Ve tmě se dá spát, odpočívat, přemýšlet, cvičit, meditovat, psát, kreslit, modelovat, zpívat či hrát na hudební nástroj. Není dovoleno kouřit, pít alkohol ani používat jakékoliv elektronické přístroje. Na konci pobytu vyzvedne terapeut klienta a provede výstupní rozhovor.

Účinky terapie tmou

  1. Terapie tmou je velmi účinná jako prevence proti civilizačním nemocem - onkologickým onemocněním a poruchám metabolismu. Používá se například při obezitě, diabetu, kardiovaskulárních chorobách, cévních a mozkovým příhodách, syndromu vyhoření a únavovému syndromu.
  2. Je významnou terapetickou metodou, která regeneruje psychiku, zbavuje organismus psychických sedimentů i nánosů a umožňuje ukonejšit zneklidněnou, nejistou mysl. Terapie také přispívá k efektivnímu řešení osobních problémů.
  3. Zvolňuje a zpomaluje životní tempo.
  4. Rozvíjí citlivost smyslových receptorů (zraku, sluchu, čichu, hmatu i chuti).
  5. Umožňuje rozvoj kreativity, obrazotvornosti a různých vnitřních prožitků.
  6. Umožňuje také nácvik extrémních zátěžových situací a zvyšuje odolnost proti jejich působení.
terapietmou.eu